Rfid Etiket Nedir?

Rfid kelime anlamı itibari ile radyo frekansı ile tanımlama olarak bilinmektedir. Rfid etiketleri kelime anlamından da anlaşılacağı üzere, nesnelerin radyo frekansları aracılığı ile otomatik olarak tanınması anlamına gelmektedir. Temel olarak, bir rfid etiket, etiket ve okuyucudan meydana gelmektedir. Rfid etiketleri, nesne bilgilerini almak saklamak ve iletmek maksadı ile programlanabilmektedir. Kısa çalışma mantığı, ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin, okuyucular tarafından algılanılarak otomatik olarak kaydedilmesi, ya da değiştirilmesidir.

Bir rfid etiketi, radyo frekansı aracılığı ile yapılan sorgulamaları alarak cevaplama işlemine yönelik tanıyan silikon yongadan, kaplamadan ve antenden meydana gelmektedir. Yongalar, etiketler üzerinde bulunan ürün ile ilgili tüm bilgileri saklamak ile görevlidir. Antenler radyo frekansları sayesinde nesne bilgilerini okuyuculara iletmektedir. Kaplama rfid etiketin bir ürün üzerine yerleştirilmesi maksadı ile yonga ile anteni çevrelemektedir.

 

Rfid Etiket Cinsleri

Aktif ve pasif olmak üzere iki çeşidi bulunan rfid etiketleri, pasif etiketler cinsinden de ikiye ayrılmaktadır. Yarı pasif ve pasif, pasif etiketlerin iki bölümüdür. Aktif etiketler, bir verici ile bir güç kaynağına sahip etiket cinsleridir. Güç kaynağı mikroçipin devrelerini harekete geçirmekte ve okuyuculara sinyal aktarılmasını sağlamaktadır. Bu işleme verilecek en güzel örnek, bir cep telefonunun bir baz istasyonuna sinyal göndermesidir. Pasif etiketler ise, güç kaynağına sahip bulunmamaktadır. Gönderdikleri elektro manyetik dalgalar sayesinde etiketin antenini uyaran okuyuculardan güç almaktadırlar. Yarı pasif etiket cinsleri ise, çip devrelerini harekete geçirmek maksadı ile güç kaynağı kullanmaktadırlar. İletişim kurabilmeleri için, okuyuculardan uyarı almaları gerekmektedir.

Yarı pasif ve aktif rfid etiket cinsleri, uzun süreli aralıklarda takip edilme zorunluluğu olan işlemlerde tercih edilmektedir. Tren vagonlarının takip işlemleri buna verilebilecek en güzel örnektir. Fakat bu sistemler, pasif etiketlere nazaran daha yüksek maliyetlerde bulunmaktadırlar. BU nedenle, düşük maddi değere sahip varlıklarda genellik ile kullanılmazlar.

 

Rfid Etiket Genel Kullanım Alanları

Rfid etiketler genel anlamda, hayvan ile ürünlerin takip işlemlerinin sağlanmasında, güvenlik sektöründeki her türlü ihtiyacın karşılanmasında, personelin takip ve kontrol işlemlerinde kullanılmaktadır. Geliştirilmiş seçenekleri, güvenlik sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. En önemli özellikleri, mikro çiplerde saklanan seri numaralarının dünya genelinde tek olmasıdır.